Vzájemná podpora

Členský
Program
pro vaši firmu

PODPORUJÍ NÁS

Proč se stát členem?

Vyberte si nás, protože #WeEmpowerResilience, #WeEmpowerLeadership, #WeEmpowerExcellence.

Výběrem našeho členského programu s námi uzavíráte dohodu vzájemné podpory. Stanete se součástí projektu, který mění lidské životy.

Vaše roční členství vám umožní absolvovat specializované transformační a rozvojové team-buildingové kurzy, které pomáhají předcházet vyhoření zaměstnanců a dosahovat vaše CSR cíle. Provozování těchto akcí nám umožňuje nabízet služby v oblasti výuky jazyků, hledání zaměstnání a duševní hygieny lidem z Ukrajiny.

Our business membership program includes

ŠKOLICÍ KURZY

1. ŠKOLENÍ ODOLNOSTI

#WeEmpowerResilience

Cílem tohoto školení je prospívat s vitalitou, výkonností a efektivitou udržitelným a konzistentním způsobem.

Maintaining a healthy work-life balance and conscious communication in professional relationships to achieve comfortable states of happiness and health for long-term wellbeing.

Toto dynamické a hluboce transformační školení nabízíme ve formě jednodenního úvodního nebo třídenního intenzivního školení v průběhu 6 měsíců.

Lisa Marie Cunniff
MD and Founder of Empowering, English Teacher, Yoga Teacher, Consultant.
 • Jak překonat negativní mluvu k sobě samému a vnitřní znepokojující přesvědčení. 
 • Dopady stresu a chronického stresu na autonomní nervový systém. Jak se stresem bojovat, lépe relaxovat a být zdravější, abychom dosáhli emoční agility.
 • Efektivní péče o sebe sama, seberozvoj a budování kladných návyků. 
 • Jak stanovit a udržovat rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.
 • Posilování fyzické flexibility a odolnosti díky pohybu.  
 • Seznámení s nejnovějšími poznatky neurovědy o relaxaci a meditaci a jejich vlivu na zdraví a pohodu. Nové techniky pro zvládání a udržování zdravých stavů bytí.
 • Hodnocení psychické, emocionální a fyzické odolnosti, stanovení plánů pro zlepšení. 
 • Objevování a rozvoj strategií vědomé komunikace a řešení konfliktů.
 • Diskuze o vlivu kritiky na chování a způsoby, jak kritizovat konstruktivně s dobrým úmyslem a pozitivními výsledky.
 • Technika sebedůvěry a ztělesněné komunikace pro silnou vůdčí osobnost. 
 • Procvičování vědomé komunikace a zlepšování dovedností naslouchání.  
 • Stanovování cílů, plánů a strategií pro udržení odolnosti.

2. Objevení vůdčího potenciálu

#WeEmpowerLeadership (With Lightsabers) 

Většina školení vedoucích pracovníků probíhá v mysli. Existují však i ztělesněné vlastnosti, které z člověka dělají vůdce. Je to například vědomá přítomnost, mezilidská kompetence nebo charisma, s kterými nelze pracovat pouze intelektuálně, obzvláště pokud zapomínáme na práci s naším fyzickým tělem.

Sebastien Martineau Sensei, škola Itchikai v Aikidu, zakládající člen a hostující člen Prague Lightsaber Academy, ředitel globálního rozvoje lidí ve společnosti Vendavo.

V tomto zábavném a aktivním tréninku se soustředíme na nitro a poskytujeme vedoucím pracovníkům nástroje, které potřebují ke zvýšení své ztělesněné inteligence (sebeuvědomění, seberegulace, uvědomění si a ovlivňování druhých) pro udržitelný vysoký výkon ve vedení, a to prostřednictvím šermu se světelnými meči.

 • Jak tělo ovlivňuje učení a výkon.
 • Význam ztělesněné inteligence ve vedení lidí a komunikaci.
 • Model čtyř prvků osobnosti:
  Sebeuvědomění – jak rozvíjet své ztělesněné vědomí, přítomnost a soustředění.
  Seberegulace – zvládání stresu a vnitřních stavů.
  Uvědomování si druhých – porozumění druhým prostřednictvím jejich ztělesnění.
  Ovlivňování druhých – jak práce s tělem ovlivňuje výsledky vztahů a vedení.
 • Několik super způsobů, jak mávat světelným mečem.

3. ŠKOLENÍ EXCELENCE

#WeEmpowerExcellence

To, co nás dělá exceletními, je stejné jako to, co nás dělá spokojenými.

Sebastien Martineau Sensei, škola Itchikai v Aikidu, zakládající člen a hostující člen Prague Lightsaber Academy, ředitel globálního rozvoje lidí ve společnosti Vendavo.

Tento zábavný a poutavý seminář využívá model "Firemního sportovce" obchodní školy Havard a proces "Strom života", který je adaptací Stromu štěstí společnosti Bloom. Cílem je účastníkům ukázat jak si udržet jejich životní pohodu a exceletní výkonnost.

 • Hnací síly pohody a vysoké výkonnosti a jak fungují.
 • Většímu sebeuvědomění a rovnováze mezi pracovním a soukromým životem.
 • Zmapovat své silné stránky a hodnoty a jak je využít k udržení pohody a výkonnosti.
 • Konkrétní plán pro rozvoj excelence a pohody

Přihlaste se k členskému programu pro firmy

kontaktujte nás

ENG
Lisa Cunniff
lisa@empowering.cz
+420 777 939 840

CZ
Tereza Goldamerova
tereza@empowering.cz
+420 608 279 549

Podpořte nás sledováním naší stránky, hodnocením tady nebo sledováním našich sociálních sítí.